VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRODÁVAJÍCÍ

Lenka Tami Cardová - Duhová Tami

IČO: 71918817

se sídlem Chudčice 38, 66471

e-mail: lenkacardova@centrum.cz

webová stránka: https://www.duhovatami.cz/

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO

Jméno a příjmení

 

Adresa

 

E-mail pro zaslání potvrzení prodávajícího o přijetí odstoupení:

 

 

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Datum vytvoření objednávky

 

Číslo objednávky

 

Den převzetí zboží

 

 

V této věci tímto uplatňuji své právo na odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení §1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno v objednávce ANO / NE

(nehodící se škrtněte, pokud uvedete ne, níže vypište zboží, které chcete vrátit).

 

INFORMACE O VRACENÉM ZBOŽÍ

NÁZEV ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ

CENA S DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V (místo) _________________

Dne _____________________

 

_________________________

Podpis kupujícího

 

 Obrázek1