Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Lenka Tami Cardová - Duhová Tami

Se sídlem: Chudčice 38, 66471

IČ: 71918817 Evidováno u živnostenského úřadu v Kuřimi.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.duhovatami.cz (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce: Český, Slovenský.

 

Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb probíhá prostřednictvím elektronické objednávky na www.duhovatami.cz (dále jen „e-shop“).

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu. 

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.

Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Zboží se odesílá vždy každé úterý, středa a čtvrtek v týdnu. To se odvíjí od připsání platby, zabalení.

Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

• se zboží již nevyrábí,

• se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží,

• pokud kupující nedodrží platné obchodní podmínky.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

• zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu,

• zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit,

• v případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na

• na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,

• na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů

Od dnešního dne tj. 25.5.2018 začíná platit GDPR, tedy nařízení o ochraně osobních údajů. Tak jen pár informací pro vás všechny: Zpracovávám pouze údaje, které jsou nutné k uzavření obchodu, jedná se o celé vaše jméno, adresu, telefon. Je to nezbytné pro odesílání balíků na Vaši adresu.  Údaje mám pouze zde ve zprávách na shoptet.cz a potom na podacích listech, které tiskne Česká pošta nebo přepravní společnost TopTrans, kde jsou uvedena i čísla balíčků. Tyto listy mi slouží k daňové evidenci a jsou uloženy na bezpečném místě, kde nemají přístup žádné jiné osoby. Údaje dále nikde nešířím a po zákonné lhůtě (15 let) tyto údaje dle zákona zlikviduji. Vaše údaje mi zůstávají ve zprávách popř. k dalším obchodům, pokud ale budete chtít po ukončení obchodu veškeré informace smazat, stačí napsat na lenkacardova@centrum.cz . V opačném případě souhlasíte se zachováním těchto údajů ve zprávě a já je dále šířit nebudu.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 

DODACÍ PODMÍNKY a Způsoby doručení zboží

Po odeslání objednávky dostanete do 24 hodin na e-mail potvrzení zásilky. O odeslání Vás budu informovat mailem. Zboží posílám kamkoliv po ČR a SR. Objednané zboží posílám středa, čtvrtek. Od připsání platby do cca 4 dnů. Pokud se bude zboží vyrábět, telefonicky nebo e-mailem se domluvíme na termínu dodání.

 

Poštovné a balné pro Českou republiku

Přepravní společnost TopTrans

• Poštovné jednotné 110 Kč pro větší obrazy.

• Drobné zboží - od 30Kč (mandalky, magnety, trička - pouze pokud se bude objednávat samostatně).

• Nadměrné obrazy – řešíme individuálně, preferuji OSOBNÍ PŘEVZETÍ.

Vyzvednutí zboží na provozovně v Chudčicích

• Můžete si vyzvednout zboží osobně. Datum a hodinu budeme domlouvat po telefonu či emailem.

• Za zboží zaplatíte na místě. Samozřejmě tím odpadá placení dopravného.

Elektronicky 

• Dárkové poukazy po obdržení platby zasílám na Vámi uvedenou emailovou adresu.

 

Poštovné a balné pro Slovensko

Přepravní společnost TopTrans

• Poštovné jednotné pro obrazy a větší balíčky 12 Eur.

• Drobné zboží - 10 Eur (mandalky, magnety a trička - pouze pokud se bude objednávat samostatně).

• Nadměrné obrazy – řešíme individuálně, preferuji OSOBNÍ PŘEVZETÍ.

 

ceny a Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány – (dále jen „kupní cena“).

Cena zboží je cena uvedená na stránkách internetového obchodu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě strany.

Po připsání peněz na účet bude zboží odesláno. Platba musí být na účtu vždy 1 den před odesláním zásilky.

Cena doručení (dopravy) je různá podle různorodého zboží objednávky.

Způsoby platby v internetovém obchodě:

• platba převodem na účet - vždy přijde v mailu,

• hotově (při osobním odběru),

zboží na dobírku – zatím není v nabídce.

 

Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Lenka Tami Cardová ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).Doklad je u objednaného zboží.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pokud se dodržují veškeré pokyny k používání zboží.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: lenkacardova@centrum.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo, Lenka Tami Cardová, Chudčice 38, 66471.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo., číslo účtu). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

• neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.