Soláň - bánička 20.7.2017

Až tam ...
Kde hory k nebesům šplhají ... 
Až tam ... 
Kde proud světla proudí ... 
Až tam
Kde srdce promlouvají ... 
Až tam
Kde ... duše ... "bloudí" ... 
Tami